MISKOLC - Széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettség

A széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettség a távhőszolgáltatási közüzemi szerződés felmondásával, vagy jogszabályban foglalt módosítással történő megszüntetése esetén, a szerződés megszűnését követő naptól keletkezik.

A díjfizetési kötelezettség a szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napjáig áll fenn.

Kulcsszavak: MISKOLC - Széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettség

A széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettség a távhőszolgáltatási közüzemi szerződés felmondásával, vagy jogszabályban foglalt módosítással történő megszüntetése esetén, a szerződés megszűnését követő naptól keletkezik.

A díjfizetési kötelezettség a szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napjáig áll fenn.

A díjfizetési kötelezettség alanya annak az épületnek, épületrésznek a tulajdonosa, vagy tulajdonosi közössége, amelyben a távhőszolgáltatás igénybevételét megszüntették.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek a bevallást joghatás kiváltására alkalmas módon az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek továbbra is benyújthatják papír alapon a bevallást.

A díjfizetési kötelezettség keletkezését a díjfizetésre kötelezett a keletkezés napját követő 15 napon belül bejelenti az önkormányzati adóhatóság (továbbiakban: adóhatóság) részére. Az adóhatóság a díjfizetésre kötelezettet nyilvántartásba veszi.

Az adóhatóság a rendelkezésére bocsátott adatok alapján április 15-ig határozattal értesíti az alanyokat az előző évi díjfizetési kötelezettség összegéről.

A díjat a kötelezett május 15. napjáig köteles megfizetni az önkormányzat 10700086-42689106-52500006 számú széndioxid kibocsátási különbözeti díj beszedési alszámlára.

Papír alapon benyújtható űrlap

Bevallás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiségről és annak előállítása során kibocsátott széndioxidról Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzat adóhatóságához v1.1

Elektronikus űrlap

Bevallás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiségről és annak előállítása során kibocsátott széndioxidról Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzat adóhatóságához v1.1

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

A fizetendő díj mértéke Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Miskolc Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról, annak díjáról, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 39/2017. (XII. 5.) önkormányzati rendelete alapján megállapított díj alapja után 15.-Ft/kg.

Az épület, épületrész használatának szünetelése a díjfizetési kötelezettséghez kapcsolódó bejelentési kötelezettséget nem érinti.

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 39/2017. (XII. 5.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról, annak díjáról, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló önkormányzati rendelete

Épületrész: A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alkalmazásában a távhővel ellátott épületnek, építménynek, ingatlannak funkcionálisan önálló, külön vagy közös tulajdonban lévő része (lakás, üzlethelyiség, lépcsőház stb.)

Array

Miskolc Település