Alapimmunizáltságon (oltottságon) vagy felgyógyuláson alapuló védettségi igazolvány pótlása, cseréje

Az Alapimmunizáltságon (oltottságon) vagy felgyógyuláson alapuló védettségi igazolványt az állampolgár hivatalból induló eljárás keretében automatikusan megkapja.

Ha a koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány adataiban változás történik, a védettségi igazolvány cseréje kezdeményezhető, illetve elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén kérelmezheti a pótlását 3000 forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetése esetén

 

Kulcsszavak: oltáson alapuló, védettségi igazolvány, oltási kártya, oltási igazolvány, covid

Minden olyan érintett polgár, aki részére védettségi igazolvány került kiállításra

A védettségi igazolvány pótlása, vagy cseréje iránti kérelem benyújtható bármely kormányablakban személyesen, vagy elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon.

A védettségi igazolvány pótlása vagy cseréje iránti kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. A védettségi igazolvány cseréjének igazgatási szolgáltatási díja 3000 forint, amit az igénylőnek kell átutalással megfizetnie.

A kérelemhez szükséges mellékelni az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

 

Amennyiben a védőoltást vagy a betegségből történő felgyógyulást követően, esetleg az utólag elvégzett ellenanyag vizsgálat alapján történő igénylést követően a védettségi igazolványt nem kapta meg, vagy a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban egyéb bejelentési szándéka keletkezik kérjük, hogy a KÖVETKEZŐ oldalon elérhető űrlap kitöltését válassza.

A kérelem benyújtása jogosultság. Elmulasztásának következménye az, hogy az új védettségi igazolvány nem kerül kiállításra

Az új védettségi igazolványt a jogosult részére a hatóság a kérelem benyújtását követő 8 napon belül állítja ki.

A kérelemhez szükséges mellékelni az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását. Amennyiben meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás vagy a képviseletet megalapozó egyéb okiratot is be szükséges nyújtani.

A 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301253-00000000 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni.

A kérelem felvételével kapcsolatban eljáró szervek a járási és kerületi kormányablakok

Amennyiben az érintett az új védettségi igazolványt nem kapta meg, Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály részére ügybejelentő nyomtatvány megküldésére van lehetőség. 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY